Avda. dels Països catalans, 6
El Morell (TGN)
Telèfon: 600 11 22 33 Correu: ccelmorell@gmail.com